Bản Đồ


Massage Tân Đông Kinh

Tòa nhà Smart Office - đường 3/2, 03 3 Tháng 2, Phường 12, phường 14 quận 10, Hồ Chí Minh
Nói chung tại đây các bác được chiều chuộng như người yêu, muốn làm gì thì làm, KTV có tay nghề mát xa cực đỉnh
Mở cửa từ: 09:00     Đến: 02:00

Cơ sở vật chất

Bản Đồ